Privacyverklaring EditCompany V.O.F.

EditCompany V.O.F. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

EditCompany V.O.F. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Waarom we gegevens nodig hebben

EditCompany V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Klantenrelaties;
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • EditCompany V.O.F. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Van wie verwerkt EditCompany V.O.F. persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe lang we gegevens bewaren

EditCompany V.O.F. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen met anderen

EditCompany V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EditCompany V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe gaan wij om met uw sollicitatie?

Door te solliciteren bij EditCompany V.O.F. gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Gegevens van sollicitanten worden na afloop van de sollicitatieprocedure nog maximaal 1 jaar bewaard en zullen uitsluitend gebruikt worden om u te informeren over mogelijke vacatures die geschikt voor u zouden kunnen zijn. Wij zullen gegevens direct van u verwijderen als u ons daarom vraagt.

Minderjarig?

Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemmingen te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Reviewserver

Wanneer u van ons een account hebt gekregen en onze reviewserver bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te up- dan wel te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze dienst bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze server gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze server en kunnen we onze service verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

In kaart brengen websitebezoek

EditCompany V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Daarnaast maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’. Informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de EditCompany V.O.F.  website(s) zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan.

Plug-ins voor sociale media.

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens openbaar te maken via plug-ins voor sociale media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Google etc worden aangeboden). Ook kunt u gegevens op deze platforms delen. Plug-ins en toepassingen voor sociale media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy beleid.

EditCompany V.O.F. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Doorgifte buiten de EU

EditCompany V.O.F. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

Beveiliging

EditCompany V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@editcompany.nl.

Wijzigingen

EditCompany V.O.F. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen.

Versie 1.0 mei 2018